Hvis du ikke har hørt om «stunting» bør du lese dette

Liten gutt med skateboard

«Stunting» eller «stunted growth» er det engelske uttrykket som beskriver at barn har lav høyde i forhold til alderen. «Stunting» er en indikator på kronisk underernæring som igjen er årsak til mange fysiske og psykiske lidelser i en befolkning.

Underernæring i Peru
Ifølge tall fra UNICEF har 30% av alle barn under 5 år i Peru for lav høyde i forhold til alderen, og 18% er undervektige. Det er cirka 3.500.000 barn mellom 0 og 5 år i Peru, så det betyr at cirka 10.500 barn er i, eller på vei inn i, kronisk underernæring.

Hvorfor er undernæring så skadelig?
Nå kroppen ikke får nok næring prioriterer den hvor næringen skal brukes. Sirkulasjons- og respirasjonssystemet er de viktigste delene vi trenger for å overleve, så dermed vil de bli prioritert.

Det betyr at andre deler nedprioriteres, og for barn innebærer det da at kroppen vokser mye saktere eller slutter å vokse.

Hvis ikke dette blir rettet opp i vil det føre til mange problemer videre i livet. De blir mer utstatt for sykdommer fordi immunforsvaret er svekket, de mister energi og overskudd slik at de ikke lærer seg det de trenger og de blir mindre i stand til å ta vare på seg selv og sin familie i voksen alder.

Også hjernen kan bli begrenset i sin utvikling når et barn ikke får nok næring. Dette bildet viser en normal hjerne til en 3-åring til venstre, og en underernært 3-åring til høyre:

Normal og underutviklet hjerne

Hva du og jeg kan gjøre
Det er veldig lite som skal til for å hjelpe disse barna til å unngå kronisk underernæring. Litt opplæring av foreldrene og hjelp med ekstra næring til barna i en periode er ofte nok til at de kommer inn i en normal rytme.

Liahona Children’s Foundation (LCF) jobber med akkurat dette blant annet i Peru, og det er bakgrunnen for at vi har «adoptert» Huancayo i Peru og samler inn penger slik at LCF kan hjelpe barn der.

Les mer her om hvordan du kan bidra til å hjelpe barna i Huancayo med å få den næringen de trenger.

PS! Del gjerne dette på Facebook eller andre sosiale medier slik at flere kan få mulighet til å bidra 🙂

Image Credit

Bilde tatt av Geraint Lowrand, hentet fra Flickr.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *